Annuleringen en boetes

Annuleringskosten en algemeen boetebeleid

Bij het huren c.q. verhuren van een auto via het Blueplates platform zijn Algemene Voorwaarden van toepassing. Deze zijn zowel via de app als op de website terug te vinden. Onder de algemene voorwaarden vallen ook de regels aangaande annuleringen en regels met betrekking tot het algemene boetebeleid. In onderstaande tabel treft u de specifieke kosten aan in geval van annulering of een boete.

 

Boetes en administratiekosten bij verkeerd gebruik, wangedrag en/of schade: 

Reden

Omschrijving 

Hoogte bedrag

Annuleren

 Verhuurder annuleert de reservering in de app 

  • Gratis tot 48 uur van tevoren
  • 50% van de huurprijs tot 24 uur van tevoren
  • Bij annuleringen na 24 uur van tevoren wordt de volledige huurprijs berekend

Bekeuring 

Verhuurder ontvangt een bekeuring/boete die is ontstaan tijdens huurperiode, maar kan niet automatisch aan huurder worden verstrekt. Blueplates moet ingrijpen omdat Blueplates verantwoordelijk wordt gehouden.

€ 25 incassokosten + bedrag bekeuring

Brandstof

Huurder brengt het voertuig niet met volle tank terug (en/ of op afgesproken niveau), volgens art. 8.5.4. van de Algemene Voorwaarden voor bestuurders. 

€ 80 + brandstofkosten

Roken 

Huurder heeft aantoonbaar gerookt in een voertuig.

€ 250 + schoonmaakkosten 

Schoonmaak

Huurder brengt het Voertuig in een staat terug te beschrijven als ‘buitensporig vuil’ conform art. 8.9 van de Algemene Voorwaarden voor bestuurders. 

€ 80 + schoonmaakkosten 

Buitenland 

Huurder neemt zonder toestemming van verhuurder en/of zonder afkopen buitenlandvergoeding het voertuig buiten Nederland mee

€ 750 + eventueel extra gemaakte kosten als gevolg hiervan

Niet terugbrengen

Huurder brengt na afloop boekingsperiode het gehuurde voertuig niet terug op de overeengekomen en of afgesproken locatie.

€ 500 + gemaakte kosten

Te laat terugbrengen zonder Blueplates hiervan op de hoogte te brengen

Zie late return policy

€ 50 per te laat uur (met een maximum van € 500. 50% hiervan wordt uitbetaald aan de verhuurder. Er wordt gerekend vanaf 30 minuten na einde van de huurperiode.

Onbevoegd bestuurder

Huurder laat een ander persoon in voertuig rijden zonder deze tijdig te hebben aangemeld als extra bestuurder en te laten verifiëren door Blueplates. 

Bovendien ben je niet verzekerd als je een onbevoegd bestuurder in je auto laat rijden!

€ 1000

Voortvloeiende kosten

Blueplates is gemachtigd om voorschotten die zij (uit coulance) betaald aan een derde partij (bijvoorbeeld ter beperking van schade of als voorschot van schadevergoeding) te incasseren bij de gebruiker die de schade veroorzaakt heeft (zie art. 11.6 AV).

Verzekeringsfraude 

Indien blijkt dat een verhuurder een al aanwezige schade aan het voertuig op een huurder probeert af te wentelen, zullen de werkelijke kosten alsmede een boete van minimaal 1.000 euro per gebeurtenis op verhuurder worden verhaald.

Ook zal de verhuurder uitgesloten worden van verzekeringen bij verzekeraar.

Minimaal € 1000 + kosten

 

Late Return Policy 

Verhuurders rekenen erop dat huurders de auto terugbrengen op het afgesproken tijdstip. Doen ze dit niet, kan dit voor groot ongemak zorgen, zowel bij Blueplates, de verhuurder als mogelijk ook bij toekomstige huurders. 

Breng daarom altijd een auto op tijd terug. Mocht de huurder voorzien dat dit niet mogelijk is, neem dan direct contact op met Blueplates en, indien mogelijk, verleng de huurperiode via de mobiele applicatie. Mocht dit niet mogelijk zijn (omdat bijvoorbeeld de boeking niet afgerond kan worden door onvoldoende saldo bij de huurder) dan dient de huurder de auto altijd op de oorspronkelijk overeengekomen tijd terug te brengen. 

De volgende boetes gelden:
€ 50 per te laat uur (met een maximum van 500 euro.) 

Boetebedragen worden berekend per half uur (30 minuten), gerekend vanaf 30 minuten na afloop van de huurperiode. 

 

Administratiekosten 

Naam

Omschrijving

Hoogte bedrag

Eigen risico schade

Blueplates moet na de boeking het eigen risico bij de huurder incasseren

€ 10 incassokosten

Overig 

Blueplates moet na de boeking een bedrag bij de huurder incasseren, uitgezonderd de kilometervergoeding.

€ 25 incassokosten 

 

**Verwerking van bekeuringen 

Een bekeuring wordt altijd in de basis door het Centraal Justitieel Incasso bureau aan de Verhuurder verstrekt. Als Blueplates om wat voor reden dan ook voor de bekeuringen verantwoordelijk wordt gehouden dan zal deze bekeuring alsmede de daarbij horende kosten op huurder worden verhaald.

 

Hoe worden deze kosten verhaald? 

Alle bovenstaande kosten en boetes worden door onze administratie per post, e-mail of anderzijds aan huurder kenbaar gemaakt en verhaald. De huurder zal een borg storten van €500- op rekening van Blueplates. Op deze rekening komen de verleningen, bekeuringen, eigen risico en/of reinigingskosten in mindering. Twee maanden na afloop van de laatste huurperiode ontvang je een overzicht van de bedragen die op de borg in mindering zijn gebracht en eventuele restant. Bij verlengingen, bekeuringen, het eigen risico en/of reinigingskosten ontvangt u van ons een factuur met daarop een uiteenzetting van het te betalen bedrag. 

Blueplates is te allen tijde gerechtigd om te besluiten een uitzondering te maken en een boete niet (of niet in zijn geheel) op te leggen.

DOWNLOAD DE  BLUEPLATES APP!

Zonder eigen auto geld verdienen als taxichauffeur?

Download in de

APP STORE

Download via

GOOGLE PLAY